สำนักงาน

143 ถนนดอนนก ต.ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 โทร. 077 310594 - 5 ต่อ 805 www.vecst.srtc.ac.th

 

เขียนโดย Super User

 

 boss01  

นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   
B04    นางนฤมล  แย้มศรี 
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
B02  นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
กรรมการ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022, อศจ.สุราษฏร์ธานี. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu