สำนักงาน

เลขที่่่ 221 ม.1 ต.เวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110 โทร. 077 310594 - 5 ต่อ 805 www.vecst.srtc.ac.th